CÁC GÓI CƯỚC 3G, 4G VIETTEL PHỔ BIẾN NHẤT

MIMAX70 

3GB

70.000đ/30 ngày

MIMAX90 

5GB

90.000đ/30 ngày

MIMAX125 

8GB

125.000đ/30 ngày

MIMAX200 

15GB

200.000đ/30 ngày

UMAX300 

KHÔNG GIỚI HẠN

300.000đ/30 ngày

F90 

60GB

90.000đ/30 ngày

V90 

60GB

90.000đ/30 ngày

F30 

3GB

30.000đ/7 ngày

ST120 

28GB

120.000đ/30 ngày

ST90 

60GB

90.000đ/30 ngày

ST70 

30GB

70.000đ/30 ngày

D90 

30GB

70.000đ/30 ngày

 

CÁC GÓI CƯỚC 3G, 4G VIETTEL THEO NGÀY

ST30 

7GB

30.000đ/7 ngày

ST15 

3GB

15.000đ/3 ngày