Gói cước 3G, 4G đăng ký nhiều nhất của VinaPhone

D15G

15GB

70.000đ/30 ngày

3D15G

45GB

180.000đ/90 ngày

D30G

30GB

90.000đ/30 ngày

D30P

30GB + Miễn phí gọi

90.000đ/30 ngày

VD149

120GB

149.000đ/30 ngày

C69

1.500p + 30p + 30SMS

69.000đ/30 ngày

C89

1.500p + 60p + 60SMS

89.000đ/30 ngày

B50

250p+600MB+250TN

50.000đ/30 ngày

B50SV

250p+2GB+250TN

50.000đ/30 ngày

ALO35

Miễn phí gọi + 30p

35.000đ/30 ngày

D500

60GB

500.000đ/12 tháng

 

Các gói cước dành cho cả Sim 3G, 4G VinaPhone

BIG90 

7GB

90.000đ/30 ngày

BIG120 

12GB

120.000đ/30 ngày

BIG200 

22GB

200.000đ/30 ngày

BIG300 

36GB

300.000đ/30 ngày

MAX 

3.8GB

70.000đ/30 ngày

MAX100 

5.8GB

100.000đ/30 ngày

MAX200 

15GB

200.000đ/30 ngày

MAX300 

30GB

300.000đ/30 ngày

 

Gói cước 3G, 4G đăng ký theo ngày của VinaPhone

DT30

7GB

30.000đ/7 ngày

D3

3GB

15.000đ/3 ngày

D2

2GB

10.000đ/1 ngày